Biblioteka BLISKO CIEBIE! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem. Zapraszamy! 📖
  Biblioteka BLISKO CIEBIE! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem dla szkół Gminy Zamość. Zapraszamy! W ramach projektu „BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!” , dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem zaprasza szkoły …