szlakiem SKARBÓW GMINY ZAMOŚĆ ☃️
  Wycieczka z Biblioteką FERIE z Biblioteką 17 lutego 2022 roku w ramach akcji „Ferie w bibliotece” Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem zorganizowała wycieczkę dla dzieci, młodzieży i seniorów pod hasłem: „Szlakiem Sarbów Gminy Zamość”. Organizatorami i sponsorami wyjazdu był Wydział Społeczno Administracyjny Urzędu Gminy Zamość oraz Gminny …