Słowiańskie poczucie rytmu – występ Slavica Dance!🌙

 

NOC BIBLIOTEK 2021 🌙

Słowiańskie poczucie rytmu

– występ Slavica Dance!

Grupa Taneczna Slavica Dance, Noc Bibliotek 2021


„Kuchnia Słowian…” w wydaniu Państwa Hanny i Pawła Lis nadała niepowtarzalny charakter, a raczej smak tegorocznej akcji NOCY Bibliotek. To noc pełna eksperymentów. Co więcej, zdecydowanie są to doświadczenia udane! Powiedzmy, że zbliżoną metodą naukową posłużyły się Panie tworzące grupę taneczną Slavica Dance. Inicjatywa Pań zdecydowanie bazowała na eksperymencie tanecznym, a przede wszystkich opierała się na kobiecej intuicji, która jak wiemy, rzadko kiedy zawodzi 🙂

Jestem przekonana, że tej fitnessowo-ludowej formacji nie trzeba przedstawiać mieszkańcom Gminy Zamość. Dla szerszego grona użytkowników naszego fanpage-u, krótka prezentacja:

„Slavica Dance to fitnessowe cardio na ludowo. Wyróżnia się zmodyfikowanymi krokami ludowymi, słowiańskimi i polskimi, tj. krakowiak, polka, oberek, ale też i matrioszka ukraińska. Ta forma ruchu przeznaczona jest dla wszystkich, niezależnie od wieku. Grupa, działająca obecnie przy Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, powstała w styczniu 2019 roku. Inicjatorką zajęć w Gminie Zamość oraz instruktorką jest Agnieszka Tor.” [informacje za: https://gminazamosc.pl/grupa-taneczna-slavica-dance/].

Kilka słów w temacie – taniec w kulturze Słowian: ogólnie źródła historyczne niewiele mówią o tej sferze kulturalnej naszych przodków. Dość popularny w tych czasach był taniec wojowników, wykonywany przez mężczyzn. Kazimierz Moszyński – polski „słowianolog” potwierdza istnienie tańca orężnego z mieczami w folklorze Słowian Bułgarii, Czech, Słowacji i Polski; oraz terytorium Wołynia i Podola („Kultura ludowa Słowian”, Moszyński). Dość popularny od zarania dziejów jest także taniec o charakterze rytualnym (co prawda z czasem spychany na bok w świetle dogmatów chrześcijańskich, jako element ludowy i pogański), ale trudno potwierdzić jego obecność na terenach Słowiańszczyzny. Jest to jednak o tyle znana już od pierwotnych kultur forma ekspresji, że wątpię, aby Słowianie z niej zrezygnowali!

Zaprezentowany w blasku księżyca układ taneczny Slavica Dance, pod kierunkiem Pani Agnieszki, trafił do serc wszystkich zgromadzonych na sali gości; a skoro bądź, co bądź jesteśmy przodkami Słowian, to sygnał „zgranego tupnięcia nóżką” może oznaczać, że odziedziczyliśmy również wspólne poczucie rytmu, nie tylko smaku.

(BPGZ Mokre; Anna Dubel)

Print Friendly, PDF & Email